Jingwen Hu

Jingwen Hu

Research Associate Professor, University of Michigan Transportation Research Institute

Research Associate Professor, Mechanical Engineering

Home department biography